Vitajte na mojej stránke

Stránka zriadená pre potrebu vývoja a experimentov. Obsah je tvorený nepravideľne a nepredvídateľne. Aj tak som rád, že ste stránku objavili a pri jej skúmaní Vám želám veľa pohody.
Filip

Výpočet tlakovej tendencie

Na svojich stránkach mám v prehľade počasia položku Tendencia tlaku. Údaj sa vyratúva z priebehu tlaku a lineárnou regresiou sa definuje tendencia.

Výsledky spracované vo forme grafu sú tu:

Tendencia tlaku