Mini sústruh - výmena ložísk


Už akýsi čas vlastním mini-sústuh. Je to čosi podobné, ako populárny sústruh Proma SM-300. Po niekoľkých rokoch prevádzky sa začali ozývať ložiská vo vretnníku. Rozhodol som sa sústruh rozobrať a ložiská vymeniť.

demontáž vretena

Demontáž je vcelku jednoduchá až na to, že k tomu treba rozobrať takmer celý stroj. Zozadu treba demontovať kryty. Spredu skrinku s elektronikou a skrutku strojného posuvu suportu. Potom je možné odskrutkovať štyri skrutky držiace vretenník na lôžku. K demontáži a neskôr k montáži vretena som použil improvizovaný lis:

Lis

Pri vyberaní vretena je potrebné si uvedomiť, že prevodové kolesá sú fixované perom. Takže je potrebné spolu s vrtenom vybrať aj predné ložisko, stiahnuť kolesá, vybrať pero a až nakoniec sťahovať ložisko.

Vreteno

Pôvodné ložská 6206 som nahradil ložiskami s kosoúhlym stykom 7206, ktoré lepšie znášajú axiálne zaťaženie. Ložiská som montoval oproti sebe, aby sa dali stiahnuť a vymedziť vôle. Aby som šetril ložiská pri montáži musel som vyvíjaný tlak prenášať priamo na vnútorný krúžok ložiska. K tomu som potreboval krúžok vhodných rozmerov. Ten som získal zo starého ložiska, ktoré som rozobral. Vnútorný krúžok som prebrúsil tak, aby šiel ľahko rukou stiahnuť.

Krúžok

Lisovanie nových ložísk prebehlo na improvizovanom lise bez problémov.

Lisovanie

Kontrolný rozmer správne nalisovaných častí je pero na konci vretena, kde je ozubené koleso pre odvodenie pohybu suportu.

Kontrola lisovania