Mini sústruh - zámok kníka


Uzamykanie polohy koníka skrutkou a maticou som sa rozhodol zmeniť. Na internete je celý rad úprav, ktorými som sa nechal inšpirovať. Zvolil som variantu s ovládacou pákou za koníkom. K tomu som potreboval prevŕtať teleso koníka a vyrobiť puzdro, ktorým bude prechádzať hriadeľ s vačkou. Puzdro a nezbytnú šikmú podložku som urobil z mosadze. Na maticu som použil starý 1/2" vodovodný ventil.

Hriadeľ je z ocele a má priemer 10 mm. Pretože hriadeľ bude mať na sebe vačku, ako polotovar som volil tyč priemeru 16 mm.

Zostava hriadeľky v puzdre s podložkou a maticou.  O sústružení excentra píšem v samostatnom článku

Prítlačné uzamykacie teleso je z plechu 10 mm. Vo vrchnej časti zúžené aby sa vošlo do otvoru medzi vodiacimi plochami. Tým sa zábráni otáčaniu alebo vzpriečeniu a pohyb koníka s odomknutým zámkom je hladký. Teleso je ťahané tyčou, ktorá je kyvným článkom spojená s vačkou.

Pri návrhu konštrukcie som nevenoval dostatočnú pozornosť rozmerom a tak sa stalo, že sa prítlačná doska s maticou nezmestí do otvoru pod lôžkom.

Musel som znížiť maticu a čiastočne ju zapustiť do prítlačnej dosky. Zahĺbenie v doske presne zodpovedá zapusteniu matice.

Puzdro namontované do koníka. Na hriadeli je osadenie, ktoé slúži na fixáciu hriadeľa v puzdre a súčasne na prenos krútiaceho momentu.

Ovládacia páka aretuje hriadeľ a ovláda zdvih uzamykacej dosky.

Maticou na tiahle sa dá presne regulovať sila potrebného prítlaku. Celkový chod ovládacej páky je o čosi viac, ako štvrť otáčky.