Úprava zveráka


zverák

Zverák po niekoľkých rokoch používania potreboval opravu. Prenosová doska začala javiť známky značného opotrebovania:

opotrebované

Namiesto jednoduchej výmeny kúsku 3 mm plechu som sa rozhodol pre zásah do konštrukcie. Na prenos sily medzi vretenom a čeľusťou použijem valivé ložisko. S ohľadom na stávajúcu konštrukciu zveráka bolo potrebné vytvoriť dosadacie plochy pre axiálne guličkové ložisko.

ložisko

Medzi ložiskom a čeľusťou je mosadzný medzikus (mal som vhodný polotovar z mosadze - preto mosazd :-) ).

Mosadzná podložka

Tento kus zapadá do vybrania v odliatku pohyblivej čeľuste, rozširuje dosadaciu plochu, nesie polovicu ložiska, vystreďuje vreteno a v neposlednom rade vymedzuje voľu v ložisku.

Ložisko na podložke

Medzi osadenie na vretene a ložisko som vyrobil plechovú podložku, ktorá rozširuje dosadaciu plochu. Ako polotovar som použil širokú podložku (podložka pod drevenú konštrukciu STN 02 1729), ktorej som musel na sústruhu zredukovať priemer. Podložku som nasadil kužeľ koníka a oprel som ju o kus rúrky v skľučovadle. Pri obrábaní je treba byť opatrný a uberať veľmi pomaly, pretože pri hrubšej trieske obrobok prekĺzne.

Sústruženie podložky

Ložisko s podložkami funguje dobre pri zatváraní zveráka. Zostava ložiska a podložiek bude zakrytá vekom, ktoré bude zapadať do zápichu vo vretene a skrutkami bude držať na čeľusti. Veko tak bude prenášať silu z vretena na čeľusť pri otváraní zveráka.

Príprava veka

Veko bude po obvode tvorené rúrkou vhodného priemeru. Odrezok rúrky zarovnáme na sústuruhu.

Zarovnanie

Na rúrku je privarený na dve polovice rozrezaný plech.

Veko

Do veka vyvŕtame dieru o priemere zápichu vo vretene a plech zarovnáme s rúrou.

Vŕtanie veka

Veko je z dôvodu motáže/demontáže dvojdielne. Rúra s jednou polovicou plechu je jeden kus. Druhá polovica plechu je druhý diel.

Veko na zveráku

Veko držia skrutky, ktoré zároveň vyvíjajú potrebnú minimálnu silu, ktorou musí byť axiálne ložisko pri prevádzke zaťažené.

Zverák

Zverák sa terz otvára asi o 20 mm menej, ale 150 mm stále bohato stačí.