Sústružená fajka


Ako sa dá využiť sústruh pri výrobe fajky.

Môj postup je nasledovný: Vŕtanie dymového kanálu

Vŕtanie

Vyvŕtanie diery pre čap, zrazenie hrany a osústruženie krčku,

Krčok

Po zmene upnutia polotovaru osústružím hlavičku (až po krčok) a začnem vŕtať tabakovú komoru.

Hlavička

Kôli presnému navŕtaniu komory je dobré vŕtanie dokončiť s kontrolou hĺbky. Do dymového kanálu zasuniem drôt. Keď sa vrták dostane do kanála, drôt sa začne chvieť. Drôt vytiahnem a komoru prehĺbim ešte o dva - tri milimetre. Dá sa to aj na sústruhu, keď sa nástroj upne do skľučovadla a obrobok sa upne na suport:

Komora

Ďalej sa obrába náustok. Vŕta sa "dymovod" a tvaruje čap podľa predvŕtanej diery v trúbeli. V tomto prípade si ešte upichnem krúžok na vyzdobenie náustku.

Krúžok

Na tejto fajke plánujem náustok s dvojicou hliníkových krúžkov. Do kúsku plechu vyvŕtam dve diery o priemere čapu. Pliešky aj s ebonitom nalepím na čap.

Skladačka

Zostáva dobrúsiť konečný tvar. Nie je dobrý nápad pokúšať sa odbrúsiť veľké kusy prečnievajúceho kovového krúžku. Po obrúsení som fajku namoril liehový moridlom.

Výsledný tvar

V pláne je čiastočný rustik hlavičky. Rustikovanie som robil ručne rezbou dlátom.

Rustikovanie

Rustikovanú časť som namoril červeným moridlom.

Hotovo

Finálna úprava karnaubským voskom.

Hotovo

Vŕtanie komory: 18mm x 35mm.

Hotovo

Dĺžka: 145mm, hmotnosť 45 g.

Hotovo