Adaptér na Dremel


Pri práci s mikrobrúskou sa občas hodí mať možnosť upnúť aj iný priemer než 3.2 mm. Dremel vyrába roztomilé skľučovadlo na svoje stroje. V naivnej viere, že moja mikrobrúska Asist je kompatibilná s Dremelom, som si toto skľučovadlo za výhodnú cenu zadovážil.

Dremel

Ale Dremel používa na vretene iný rozmer závitu. Meranie metrickými závitovými mierkami neprinieslo uspokojivé výsledky. Až prieskum na internete potvrdil, že závit pre Dremel má rozmer 0.28 X 40, čo je palcový závit s priemerom 7.112 mm a stúpaním/roztečou 0.635mm. Pritom závit na vretene mojej mikrobrúsky je M8 x 0.75.

Dremel adapter

Takže som sa rozhodol vyrobiť adaptér. Jediný problém bol palcový závit. Môj minisústruh umožňuje rezať závity. Podľa návodu ale len v deviatich metrických stúpaniach. Zo sortimentu ozubených kolies sa však dajú zostaviť aj prevody pre iné rozteče. Našiel som prevod pre stúpanie 0.63281 mm, čo sa nakoniec ukázalo, ako použiteľné.

Dremel adapter

Po vysústružení závitu do rozmeru, keď sa dalo Dremel skľučovadlo rukou naskrutkovať na prvý závit, som závit skalibroval naskrutkovaním silou v celej dĺžke. Závit som pri tom natrel brúsnou pastou. Skľučovadlo sa takto pohodlne skrutkuje bez zbytočných vôlí.

Dremel adapter