Ako som montoval pánty


Vyrobil som drevenú skrinku, na ktorú som potreboval namontovať dvierka. Rozmýšľal som, ako postupovať, aby sa dvierka dobre zatvárali, pekne doliehali a boli v rovnakej výške.

Pánt v dreve

Postupoval som nasledovne:
Dvierka som priložil na skrinku do správnej polohy a do pripravených zahĺbení v dvierkach a skrinke som vložil pánt. Keďže dvierka sú o niečo hrubšie ako bočnica skrinky, musel som dvierka upraviť tak, aby pánt pekne dosadal na bočnicu. Pánty - horný aj dolný - musia byť súosé, aby sa dvierka vôbec dali otvárať.

kalibrácia podložky

Odmeral som výšku pántu nad dvierkami a nad stenou skrinky. Tieto hodnoty som spočítal a od výsledku som odpočítal maximálny priemer pántu. Na cirkulárke som potom vyrobil dištančnú podložku, ktorej hrúbka zodpovedá výpočtu.

Podložka

Takúto podložku som umiestnil ku každému pántu. Spodnú hranu dvierok som zafixoval dorazom, prichyteným zvierkou ku skrinke. Na bočnicu skrinky som namotoval príslušnú polovicu pántu.

Príprava

Potom som už len na podložky položil dvierka. Poloha dvierok je definovaná bočnicou a spodným dorazom. Dvierka v montážnej polohe podrží zvierka.

Zostava

Teraz už len stačí nasadiť druhú polovicu pántu a priskrutkovať ku dvierkam.

Hotovo

Týmto postupom sa mi podarilo dostatočne presne namotovať dvierka na obidve strany tak, že po zatvorení pekne dilehajú a sú v rovnakej výške.