Slovenský bačovský Opinel :)


Už asi dvadsať rokov sa mi v dielni povaľovala uhlíková čepeľ zo zlomeného zatváracieho noža Opinel. Nadišiel čas, niečo s tým urobiť. Čepeľ som trocha obrúsil a narazil do dreveného špalíka.

čepeľ opinelu

Po obrúsení dreva do približnej podoby rúčky mi napadlo vyskúšať si zdobenie rúčky cínom. Na rúčku som si načrtol jednoduchý vzor a vyrezal som ho do hĺbky asi 2 až 3 mm.

Nôž s rezbou

Na to, aby sa do vzoru mohol naliať cín, je potrebné rezbu uzavrieť. Podľa rôznych doporučení som použil papier omotaný povrazom.

Pred vylievaním cínom

Po naliatí a vychladnutí cínu sa objavil prvý náznak vzoru. Asi som nevenoval dostatočnú pozornosť príprave papierovej formy, tak bol cín naliaty pomerne hrubo nad povrch rúčky.

Nôž

Prebytočný cín som obrúsil a objavil sa vzor. Vo výsledku je vzor trochu pokrkvaný, asi som nevenoval dosť pozornosti vyčisteniu rezby pred odlievaním.

Vylievanie cínom

Aj keď nie som nadšený výsledkom, ako prvý pokus s technikou tradičného zdobenia vylievaním cínom to dopadlo celkom dobre. Nožík má praktickú veľkosť (čepeľ je dlhá 65mm a celý nôž má asi 160mm) a veľmi dobrú čepeľ z vysokouhlíkovej oceli.

Slovenský bačovský nôž