Oprava fajky


Dostala sa mi do rúk na opravu veľmi zaujímavá fajka:

fajka

Fajka bola poznačená rokmi používania. Bola otlčená, špinavá, upchatá. Viečko bolo oddelené a chýbal náustok.

fajka

Na fajke som najskôr opravil najväčšie "rany". Zabrúsil som "jazvu" po odlomenom fúze. Vyhladil som otlčené miesta. Zbavil som ju nánosov špiny. Na niektorých miestach som obnovil rezbu. Spriechodnil som dymový kanál a vyčistil komoru.

fajka

Rozhodol som sa aj pre opravu "výrobnej vady". Viečko - čiapka - pri zatvorení fajky nedoliehalo k hlave. Odmotoval som pánt a prehĺbil som jeho uloženie tak, aby medzera bola minimálna. To si vyžiadalo aj ďalšiu akciu - úpravu osadenia na hlave aj v čiapke.

fajka

Pre porovnanie - fajka s novo osadeným pántom:

fajka

Ďalším krokom bola výroba náustku. Použil som ebonit. Náustok som nakoniec ohýbal okolo dvoch osí, pretože krčok fajky je vybočený do strany a náustok by trčal mimo osi fajky.

fajka

Fajku som opatril niekoľkými vrstvami tvrdého oleja.

fajka

Fajka je to veľmi zaujímavá, pretože na prvý pohľad pôsobí ako uzavretá. Prívod vzduchu do tabakovej komory je vtipne realizovaný prieduchom cez nosné dierky.

fajka

Ako to vyzerá, keď sa do fajky fúkne trocha dymu, vidno na nasledovnom videu: