Líška na dvore


Líška sa prišla pozrieť na náš dvor: